Ψυχοθεραπεία
Συμβουλευτική
Ψυχο-εκπαίδευση 
Ομάδες

δια ζώσης & online 

 

λίγα λόγια...

Γεια σας, είμαι Γιώργος Κωνσταντίνος Ιωαννίδης

Είμαι Ψυχολόγος - Ψυχοθεραπευτής και εργάζομαι ιδιωτικά με ενήλικες σε ατομικές συνεδρίες και ομάδες.

Παράλληλα διδάσκω σε Μεταπτυχιακού επιπέδου εκπαιδευτικά προγράμματα ψυχολογίας και ψυχοθεραπείας.

Είμαι πτυχιούχος ψυχολογίας και κάτοχος Μεταπτυχιακών τίτλων, στην Προσωποκεντρική Ψυχοθεραπεία και Θετική Ψυχολογία, καθώς και του Ευρωπαϊκού πιστοποιητικού ψυχοθεραπείας (European Certificate of Psychotherapy – ECP) από την European Association for Psychotherapy.     

Γιώργος Κωνσταντίνος Ιωαννίδης MSc. ECP. MAPP Ψυχολόγος - Ψυχοθεραπευτής
 

οι υπηρεσίες μας

Προσωποκεντρική  Ψυχοθεραπεία 

Θετική Ψυχολογία

Ψυχοεκπαίδευση

Η κεντρική υπόθεση της προσωποκεντρικής προσέγγισης είναι ότι ο άνθρωπος διαθέτει μέσα του τεράστιες δυνατότητες αυτογνωσίας και

διαφοροποίησης της αυτοαντίληψης, της βασικής στάσης και της συμπεριφοράς του και αυτές μπορούν να ενεργοποιηθούν, αν του παρασχεθεί ένα σαφές κλίμα διευκολυντικής ψυχολογικής στάσης (Τόνυ Μέρυ, 2001).

Η θεωρία του Rogers περιλαμβάνει παράλληλα την ιδέα ότι ο άνθρωπος γεννιέται με την φυσική τάση να εξερευνά το περιβάλλον του, να μαθαίνει από αυτό και να αναζητά πληρέστερους τρόπους να ζήσει, μια λειτουργία που ονόμασε πραγμάτωση (Τόνυ Μέρυ, 2001).

Η Θετική Ψυχολογία είναι ο κλάδος της ψυχολογίας ο οποίος ασχολείται με την προαγωγή της ευζωίας, της ευημερίας και της ανάπτυξης των ανθρώπων, ώστε αυτοί να απολαμβάνουν το δυνατόν περισσότερο τη ζωή τους. Η Θετική Ψυχολογία ασχολείται με το τι βοηθά τους ανθρώπους να γίνουν καλύτεροι και πιο ευτυχισμένοι, σε αντίθεση με την πιο κλασική προσέγγιση της ψυχολογίας η οποία επικεντρώνεται στην ψυχική ασθένεια και σε ό,τι την προκαλεί.

Η ψυχοεκπαίδευση είναι διαδικασία παροχής πληροφοριών και εκπαίδευσης, σχετικά με θέματα που αφορούν την ψυχική υγεία, ή καταστάσεις που γενικότερα απειλούν ή επηρεάζουν σημαντικά τη ζωή. 

Οι βασικές συνιστώσες της ψυχοεκπαίδευσης είναι: ενημέρωση (information), εκπαίδευση σε δεξιότητες (skills training) και υποστήριξη (support).

Μέσω της ψυχοεκπαίδευσης οι άνθρωποι ενημερώνονται για τις αιτίες, τα συμπτώματα, την πρόγνωση, τις θεραπευτικές επιλογές για την κατάσταση που αντιμετωπίζουν οι ίδιοι, ή κάποιος δικός τους. Μέσα από την ψυχοεκπαίδευση κάποιος μπορεί να μάθει τι αντιμετωπίζει, τι μπορεί να κάνει, πως μπορεί να το διαχειριστεί, και οτιδήποτε μπορεί να βελτιώσει την κατάστασή του.