Ομάδες Ψυχοθεραπείας

 

Οι ομάδες προσωπικής ανάπτυξης παρέχουν ένα ασφαλές και βοηθητικό περιβάλλων μέσα στο οποίο τα μέλη θα έχουν τη δυνατότητα να έρθουν σε βαθύτερη επαφή με τον εαυτό τους και παράλληλα θα επικοινωνήσουν αποτελεσματικότερα με άλλους, με σκοπό την διεύρυνση και ανακάλυψη νέων πτυχών της προσωπικότητας τους.     

Οι ομάδες λειτουργούν με βάση τις αρχές της Προσωποκεντρικής προσέγγισης που είναι ενσυναίσθηση, αυθεντικότητα και αποδοχή.

Οι νέες ομάδες ξεκινούν των Σεπτέμβριο του 2019 και είναι ανοιχτές για εγραφές μέχρι να ολοκληρωθεί ο μέγιστος αριθμός μελών.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε τηλεφωνικά.