υπηρεσίες 

 
Ατομικές Συνεδρίες 
 
Ομάδες ΠροσωπικήςΑνάπτυξης

 Η προσωποκεντρική προσέγγιση σε ατομικές συνεδρίες λειτουργεί, με βάση την θετική στάση και τη σχεσιοδυναμική που αναπτύσσεται ανάμεσα σε θεραπευτή και πελάτη, χάρη στο φιλοσοφικό – ψυχολογικό «οπλοστάσιο» του συμβούλου η θεραπευτή που χαρακτηρίζεται από ανθρωποκεντρικό ουμανισμό, φαινομενολογική θεώρηση της πραγματικότητας, εμπιστοσύνη στην εμπειρία του εαυτού και τέλος με βάση την μη κατευθυντικότητά της.

Ο Σύμβουλος μέσα από την θεραπευτική σχέση προσπαθεί να βοηθήσει τον πελάτη να αποκτήσει μια περισσότερο καθαρή εικόνα του εαυτού του και των άλλων ανθρώπων.

Σε μία συνεδρία ενημέρωσης, αρχικά μπορείτε να παρουσιάσετε τα θέματα που σας απασχολούν, να γνωρίσετε εμένα και τους τρόπους δουλειάς μου και να πάρετε πληροφορίες σχετικά με τα επόμενα βήματα.

Οι ομάδες προσωπικής ανάπτυξης παρέχουν ένα ασφαλές και βοηθητικό περιβάλλων μέσα στο οποίο τα μέλη θα έχουν τη δυνατότητα να έρθουν σε βαθύτερη επαφή με τον εαυτό τους και παράλληλα θα επικοινωνήσουν αποτελεσματικότερα με άλλους, με σκοπό την διεύρυνση και ανακάλυψη νέων πτυχών της προσωπικότητας τους.     

Οι ομάδες λειτουργούν με βάση τις αρχές της Προσωποκεντρικής προσέγγισης που είναι ενσυναίσθηση, αυθεντικότητα και αποδοχή.

Οι νέες ομάδες ξεκινούν των Σεπτέμβριο του 2019 και είναι ανοιχτές για εγραφές μέχρι να ολοκληρωθεί ο μέγιστος αριθμός μελών.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε τηλεφωνικά.

 
Coaching

το coaching είναι τέχνη που συνθέτει δεξιότητες από διαφορετικά επιστημονικά πεδία όπως το επιστημονικό management, την φιλοσοφία, την ψυχολογία και ειδικότερα από την ανθρωπιστική και την θετική ψυχολογία,εστιάζοντας σε πρακτικό επίπεδο, στον στόχο την λύση και την θετική εξέλιξη με βάση τις δυνατότητες και τις επιδιώξεις του πελάτη.

 

Η coaching Ψυχολογία είναι ο ακαδημαϊκός κλάδος που μελετά την αλλαγή και την ανάπτυξη σε ανθρώπους χωρίς σοβαρά ψυχολογικά προβλήματα. 

Η coaching Ψυχολογία εστιάζει κυρίως στην ενίσχυση των επιδόσεων (Performance Enhancement), την καλλιέργεια δεξιοτήτων, τη διάγνωση δυνάμεων (Strengths Diagnosis) και τη βελτίωση της λειτουργικότητας των ανθρώπων σε προσωπικό και επαγγελματικό επίπεδο.

Το coaching εφαρμόζεται μέσα από προσωπικές συνεδρίες η ομαδικές συναντήσεις οι οποίες υποστηρίζουν τον πελάτη με σκοπό να αντιμετωπίσει μια συγκεκριμένη κατάσταση ή να αναπτυχθεί τόσο σε προσωπικό όσο και σε επαγγελματικό επίπεδο.

 
Θετική Ψυχολογία 

Η Θετική Ψυχολογία είναι ο κλάδος της ψυχολογίας ο οποίος ασχολείται με την προαγωγή της ευζωίας, της ευημερίας και της ανάπτυξης των ανθρώπων, ώστε αυτοί να απολαμβάνουν το δυνατόν περισσότερο τη ζωή τους. Η Θετική Ψυχολογία ασχολείται με το τι βοηθά τους ανθρώπους να γίνουν καλύτεροι και πιο ευτυχισμένοι, σε αντίθεση με την πιο κλασική προσέγγιση της ψυχολογίας η οποία επικεντρώνεται στην ψυχική ασθένεια και σε ό,τι την προκαλεί.

 

Την τελευταία δεκαετία αυξάνονται διαρκώς τα ερευνητικά ευρήματα που καταδεικνύουν ότι οι παρεμβάσεις της Θετικής Ψυχολογίας μπορούν να συνδράμουν ουσιαστικά στην προσπάθεια των ατόμων και των οργανισμών να λειτουργήσουν εύρυθμα και αποτελεσματικά, σε αρμονία με το φυσικό και το κοινωνικό περιβάλλον. 

Η Θετική Ψυχολογία στηρίζεται αποκλειστικά στη συστηματική μελέτη της ανθρώπινης συμπεριφοράς και αναπτύσσεται μέσα από τα ευρήματα των επιστημονικών ερευνών.

 
Executive & Organisational Coaching   

Το Coaching σε Στελέχη και Οργανισμούς απαντά στο αίτημα για βελτίωση των επιδόσεων και της αποτελεσματικότητας των στελεχών.

Στοχεύει με βάση την ολιστική προσέγγιση στην ανάπτυξη δεξιοτήτων Ηγεσίας και Διοίκησης και εφαρμόζεται με παρεμβάσεις σε ατομικό και ομαδικό επίπεδο δίνοντας προτεραιότητα στη θετική αλλαγή και τη συνεχιζόμενη ανάπτυξη.

Το Executive & Organizational Coaching δεν είναι εκπαιδευτικό πρόγραμμα αλλά διαδικασία όπου χρησιμοποιούνται εργαλεία από τους κλάδους της Οργανωσιακής ψυχολογίας, Θετικής Ψυχολογίας, συμβουλευτικής και της ψυχοθεραπείας με σκοπό τα στελέχη να μπορέσουν να εφαρμόσουν τη γνώσης που έχουν από την εμπειρία τους και την  ακαδημαϊκή τους εκπαίδευση στην καθημερινή τους επαγγελματική πρακτική. 

Μέσα από την διαδικασία το στέλεχος (Coachee) αναπτύσσει και αξιοποιεί το προσωπικό του ψυχολογικό κεφάλαιο, υιοθετώντας θετική στάση, βιώνοντας θετικά συναισθήματα, αποκτώντας δεξιότητες αναστοχασμού, και παράλληλα επουλώνει πληγές που προκλήθηκαν από αρνητικές εμπειρίες στο εργασιακό περιβάλλον.

 
ψυχοεκπαίδευση 

Σύντομα θα σας ενημερώσουμε για τα πρόγραμμα ψυχοεκπαίδευσεις μας. 

 

Έφτασα να πιστεύω ότι στο σχολείο, όπως και στην ψυχοθεραπεία, οι μόνες γνώσεις που μπορούν να επηρεάσουν τη συμπεριφορά ενός ατόμου είναι αυτές που ο ίδιος ανακαλύπτει μόνος του και τις κάνει δικές του. Carl Rogers